Urmărire comandă
Instant Foto
Serviciul clienți
0316 300 693

Contul meu de utilizator

Vă rugăm să alegeți...
La deconectare, toate proiectele nesalvate și conținutul coșului vor fi șterse din motive de securitate.

Complianță

În mod tradițional, ne desfășurăm toate activitățile noastre în conformitate cu legile naționale și internaționale și cu principiile etice general recunoscute. Declarația noastră de misiune este menită să ilustreze cultura noastră corporativă, care se definește prin integritate, încredere și responsabilitate.

Atingerea obiectivelor noastre prin corectitudine, încredere și fiabilitate

Grupul CEWE este cel mai important furnizor de servicii foto și lider tehnologic în domeniul finisării industriale a fotografiilor din Europa. Obiectivul nostru este să apărăm și să consolidăm această poziție de lider. Dorim să realizăm acest lucru numai prin performanța noastră, onestitate și tranzacții comerciale onorabile. Acțiunile noastre se concentrează pe orientarea către client, pe calitatea produselor noastre, pe capacitatea excepțională de inovare și pe buna reputație a grupului nostru corporativ. Reputația noastră este o bază esențială pentru a concura cu succes. Grupul CEWE se angajează să aibă o conduită responsabilă, inteligentă din punct de vedere strategic și conștientă de costuri, acum și în viitor. Grupul este dedicat să ofere performanțe excepționale cu angajați calificați și produse de calitate superioară. Ne străduim în mod constant să câștigăm loialitatea membrilor personalului nostru, care poartă responsabilitate și în viața lor privată. Contribuția fiecăruia este vitală. Ne-am angajat să asigurăm o lume a muncii echitabilă, iar membrii personalului nostru sunt cel mai important activ al nostru.

Spiritul antreprenorial și filosofia de conducere

Cultura noastră corporativă este definită de parteneriat și de respectul pentru fiecare individ în parte. Membrii personalului bine informați și motivați, care se identifică cu compania și cu valorile sale de bază, reprezintă o garanție pentru calitate, eficiență, capacitate de inovare și creștere. Filozofia noastră de conducere bazată pe parteneriat se bazează pe încredere reciprocă, pe respectul pentru fiecare individ și pe principiul delegării responsabilității. Loialitatea personalului este de cea mai mare importanță pentru grup. Conducerea, membrii personalului de conducere și toți angajații consideră că o reconciliere a carierei și a vieții de familie este foarte de dorit. Angajații noștri au cea mai mare libertate posibilă și, ca parte a responsabilității lor, participă atât la procesele decizionale, cât și la succesul economic al companiei. Companiile grupului nostru sunt conduse de manageri și directori cu o orientare antreprenorială în gândire și acțiune. Aceștia se bucură de un grad ridicat de independență și poartă o responsabilitate cuprinzătoare. În concordanță cu aceasta, ne așteptăm ca membrii personalului nostru să fie loiali și să se identifice cu interesele Grupului.

Parteneri de afaceri și concurenți

Relațiile cu partenerii noștri de afaceri sunt caracterizate de încredere și corectitudine și se bazează pe onestitate și fiabilitate. Suntem parteneri de încredere și ne așteptăm la respectarea legilor și reglementărilor aplicabile în toate aspectele legate de afaceri. Nu acceptăm niciun comportament care ar putea duce la punerea sub semnul întrebării sau la punerea în pericol a integrității noastre. Suntem dedicați concurenței loiale și ne bazăm pe calitate și realizări inovatoare. Respingem orice acorduri ilegale sau oferte false. Prin urmare, nu obținem comenzi prin oferirea sau oferirea de avantaje neloiale.

Responsabilitatea socială și comunitară

Acționarii noștri consideră că proprietatea este asociată cu responsabilitatea față de societate. Aceștia văd legitimitatea companiei în economia de piață în faptul că aceasta oferă un serviciu pentru societate. Grupul nostru corporativ și membrii personalului său respectă justiția și legea. Aceștia acționează întotdeauna în mod responsabil, atât pe plan intern, cât și extern. Ei permit ca acțiunile lor să fie conduse de principii etice. Acestea includ în special onestitatea, integritatea, loialitatea, corectitudinea, toleranța și deschiderea. Simțim o obligație specială de a ne proteja angajații și mediul înconjurător și ne respectăm această obligație prin operațiuni durabile. Aceasta include responsabilitatea socială a companiei și respectarea celor mai înalte standarde etice. Acest lucru se reflectă, de asemenea, în faptul că respingem cu strictețe orice produs fabricat prin utilizarea muncii copiilor.

Obligație

Principiile noastre de afaceri sunt supuse unui proces continuu de revizuire critică și de dezvoltare ulterioară. Ne așteptăm ca toți angajații să respecte obiectivele și valorile de bază ale principiilor corporative și să acționeze în mod corespunzător în orice moment. Managerii au o responsabilitate specială și un rol special ca exemple.

Management transparent și responsabil

Acest Cod de conduită este un ghid obligatoriu pentru toți membrii personalului companiei și al filialelor sale. În cazul în care filialele internaționale fac obiectul unor norme mai stricte bazate pe legislația națională, acestea au prioritate.

Codul de conduită se bazează pe valorile noastre etice și pe principiile de afaceri pe care acestea le generează și care sunt caracterizate de integritate și loialitate. Suntem oameni de afaceri onești și, prin urmare, ne angajăm să respectăm cele mai înalte standarde etice. Avem o mare responsabilitate față de clienții noștri. Clienții și partenerii noștri de afaceri se pot baza pe noi. Acest lucru înseamnă, în special, că respectăm întotdeauna legile și reglementările aplicabile, concurăm în mod corect și suntem parteneri de încredere. Suntem convinși că aceasta este singura modalitate de a rămâne competitivi și, prin urmare, de a asigura locuri de muncă și succes financiar pe termen lung.

Nu este posibil sau de dorit să acoperim totul într-un Cod de conduită. Acesta prevede doar principii generale și standarde minime care sunt la fel de obligatorii pentru toți membrii personalului și care trebuie puse în practică. Pe lângă acestea, dorim să încurajăm pe toți cei care lucrează cu noi să își însușească aceste principii.

Scopul Codului de conduită este de a pune în aplicare principiile noastre:

  • Acțiunile noastre sunt determinate de integritate și de un comportament legal.
  • Activitățile noastre sunt caracterizate de obiectivul de a proteja și consolida poziția Grupului CEWE ca furnizor de servicii fotografice de top în Europa.
  • Relațiile noastre de afaceri se bazează pe fapte și respingem orice metode ilicite.
  • Evităm orice conflict de interese între Grupul CEWE și interesele private.
  • Tratăm ca fiind confidențiale toate informațiile de afaceri și secretele companiei.
  • Nu tolerăm niciun abuz de statut pentru a obține avantaje personale, avantaje pentru terțe părți sau dezavantaje pentru Grupul CEWE.

1. Principii de relaționare cu angajații, clienții și partenerii de afaceri

CEWE se așteaptă ca toți angajații, clienții și partenerii de afaceri să fie tratați în mod echitabil și ca drepturile și viața privată a acestora să fie respectate. Nu trebuie să existe nicio discriminare bazată pe sexul, rasa, un handicap, descendența, religia, vârsta sau identitatea sexuală a unei persoane.

Compania nu tolerează hărțuirea sexuală. De asemenea, nu tolerăm hărțuirea. Indicații în acest sens sunt, în special, defăimarea unui angajat sau a familiei acestuia, răspândirea de zvonuri, filiere, umilințe, insulte, hărțuire, tratament defăimător sau umilitor din partea superiorilor sau a colegilor, precum și reținerea intenționată de informații necesare pentru muncă. Membrii personalului afectați au dreptul de a fi ascultați și luați în serios de către partenerii de contact, cum ar fi superiorii, comitetul de întreprindere și departamentul de resurse umane.

2. Evitarea conflictelor de interese

2.1. Principii

Interesele private și cele profesionale trebuie să fie strict separate. Legăturile și contactele de afaceri nu trebuie să fie folosite în interes propriu sau în beneficiul unor terțe părți și nici nu trebuie să fie utilizate într-un mod care să fie în dezavantajul companiei. În cazul în care un conflict de interese este posibil sau iminent, membrii personalului trebuie să se adreseze superiorului lor în caz de îndoială. Aceștia trebuie să ceară sfatul și sprijinul superiorului lor, al departamentului de resurse umane sau al ofițerului de conformitate. De asemenea, toți angajații au posibilitatea de a consulta comitetul de întreprindere sau ombudsmanul. Pentru a exclude orice coliziune de interese între companie și sfera privată, membrii personalului companiei ar trebui, în general, să se abțină de la comisionarea partenerilor de afaceri ai Grupului CEWE în orice scop privat. Ofițerul de conformitate trebuie să fie informat imediat, în cazul în care se constată ulterior că un partener de afaceri al Grupului CEWE a fost însărcinat în scopuri private.

**2.2 Conflicte de interese datorate activităților secundare

Toți membrii personalului CEWE trebuie să ceară aprobarea departamentului de resurse umane/Consiliul Executiv, dacă doresc să desfășoare activități secundare. CEWE urmează să respingă sau să retragă aprobarea pentru o activitate secundară, în cazul în care există orice indiciu că aceste activități afectează îndeplinirea sarcinilor definite în contractul de muncă și/sau că sunt încălcate obligațiile legale sau obligațiile prevăzute de legislația muncii. Angajarea secundară la un concurent sau la orice alt partener de afaceri nu este, în general, permisă, pentru a exclude conflictele de interese.

**2.3 Conflicte de interese datorate participațiilor la capitalul social

Acțiunile semnificative deținute în alte companii din mediul de afaceri direct (inclusiv, în special, concurenți, clienți și furnizori) sunt permise numai cu condiția aprobării explicite în scris de către Comitetul executiv al CEWE. Acțiunile semnificative deținute la concurenți, clienți sau furnizori de către rudele apropiate trebuie să fie comunicate.

3. Gestionarea beneficiilor primite

Producătorii și furnizorii trebuie să fie selectați numai pe baza unei concurențe loiale și pe baza prețurilor, a calității și a adecvării serviciilor lor. Aceeași regulă se aplică pentru toți ceilalți parteneri de afaceri și furnizori de servicii. Membrii personalului grupului CEWE nu trebuie să solicite, să accepte promisiuni sau să accepte avantaje de la terțe părți cu care grupul CEWE face sau caută să facă afaceri.

**3.1. Cadouri și alte avantaje

Alte beneficii includ, de exemplu, stimulente financiare, utilizarea obiectelor în mod gratuit sau la un preț redus, reduceri, invitații pentru călătorii de agrement sau bilete gratuite la evenimente speciale. În general, membrii personalului CEWE trebuie să respingă orice cadouri. Dacă acest lucru nu este posibil din politețe, aceștia trebuie să predea imediat astfel de cadouri superiorului lor, departamentului de resurse umane sau ofițerului de conformitate. Acestea sunt apoi donate unor organizații caritabile, sau sunt scoase la licitație între angajați sau folosite în alte scopuri corporative. Angajații trebuie să își informeze superiorul cu privire la orice oferte de alte beneficii, iar acestea trebuie să fie documentate. Conducerea companiei poate aproba abateri de la această regulă în cazuri excepționale.

În general, nu este permisă acceptarea de numerar.

Călătoriile private care sunt combinate cu călătorii de afaceri sau călătoriile de afaceri nu trebuie să aibă loc pe cheltuiala partenerilor de afaceri sau a unor terțe părți. Astfel de cheltuieli de călătorie trebuie să fie întotdeauna decontate în conformitate cu normele aplicabile pentru cheltuielile de călătorie.

**3.2 Cine de afaceri și invitații

Sunt permise dineurile de afaceri care pot fi considerate obișnuite în ceea ce privește ocazia, tipul, frecvența și amploarea lor (și anume, care servesc unui scop comercial justificat), cu condiția ca invitația să fi fost făcută în mod voluntar și în cadrul unei cooperări normale. Cu toate acestea, trebuie evitată orice impresie de manipulare necorespunzătoare în ceea ce privește deciziile de afaceri. Se așteaptă ca toți membrii personalului să trateze astfel de chestiuni cu un nivel adecvat de sensibilitate.

Invitațiile din partea partenerilor de afaceri sau a furnizorilor de servicii la orice alte evenimente (de exemplu, evenimente sportive sau culturale, târguri comerciale interne, evenimente de informare despre produse, seminarii, sesiuni de formare etc.) sunt permise numai dacă sunt adecvate ca tip și domeniu de aplicare și pot fi considerate în mod obiectiv ca fiind obișnuite. Cu toate acestea, este necesară aprobarea prealabilă a superiorului ierarhic al membrului personalului în fiecare caz. Toate cheltuielile de călătorie și de cazare care decurg din acestea trebuie, în general, să fie suportate de CEWE.

Membrii conducerii societății pot accepta și lansa invitații la evenimente, inclusiv catering adecvat, cu condiția ca aceste evenimente să servească unui scop comercial și intereselor Grupului CEWE.

4. Beneficii pentru partenerii de afaceri

Partenerilor de afaceri nu trebuie să li se acorde beneficii financiare sau de altă natură care ar putea afecta judecata beneficiarului sau ar putea duce la un conflict de interese.

**4.1 Cadouri și alte beneficii pentru terțe părți

Niciun alt beneficiu (în special financiar) nu trebuie oferit, promis sau acordat partenerilor de afaceri. Cadourile pot fi oferite în contextul obișnuit al unei relații de afaceri și la o scară adecvată. Beneficiarul nu trebuie să perceapă astfel de cadouri ca pe un avantaj care ar putea avea un impact asupra deciziilor sale de afaceri într-un mod benefic pentru partea care prezintă cadoul. Cadourile nu trebuie să depășească, în general, o valoare de 50,00 EUR de persoană pe an calendaristic. Orice abatere de la această regulă necesită aprobarea prealabilă a conducerii întreprinderii, iar ofițerul de conformitate trebuie, de asemenea, să fie informat.

**4.2 Catering

Sunt permise mesele de afaceri care pot fi considerate obișnuite în ceea ce privește ocazia, tipul, frecvența și amploarea lor (adică care servesc unui scop comercial justificat). Detaliile relevante sunt specificate în normele privind cheltuielile.

**4.3 Conduita față de autorități și funcționari publici

Titularii de funcții politice și reprezentanții autorităților sau ai instituțiilor publice (funcționari publici) se angajează să asigure bunăstarea generală. Prin urmare, sunt permise numai cadourile adecvate și legate de ocazii, care sunt în conformitate cu normele sociale recunoscute de politețe și care nu afectează poziția lor sau îndatoririle politice (de exemplu, flori sau o sticlă de vin cu ocazia unei zile de naștere, a unei aniversări de serviciu sau a unei pensionări din funcție).

5. Donații/sponsorizări

Grupul CEWE face donații în scopuri caritabile, sociale, culturale, sportive și științifice pentru a participa la viața socială și civică într-o măsură obișnuită. Grupul nu face donații directe sau indirecte către partide politice sau fundații care sunt afiliate la partide.

6. Combaterea criminalității economice și a corupției

CEWE se opune tuturor formelor de corupție și infracțiunilor conexe. Compania noastră respinge cu strictețe corupția și nu o tolerează sub nicio formă.

Termenul de corupție este utilizat în mod obișnuit pentru a se referi la un abuz de putere încredințată pentru a urmări interesele personale. Din punct de vedere al dreptului penal, este vorba de infracțiuni privind mita, coruptibilitatea, acceptarea și acordarea de beneficii (articolele 331-335 din Codul penal german). Luarea de mită și acceptarea de mită în cadrul tranzacțiilor comerciale sunt infracțiuni penale care pot fi sancționate cu amendă sau cu închisoare de până la trei ani, iar în cazuri grave de până la cinci ani (§ 299 și 300 din Codul penal german).

CEWE luptă împotriva corupției în mod preventiv, prin luarea unor măsuri organizaționale adecvate și prin aranjamente privind resursele umane. În plus, compania face tot ceea ce îi stă în putință pentru a detecta și urmări corupția și actele penale conexe, indiferent de persoana în cauză.

Membrii personalului care se confruntă cu tentative de dare de mită trebuie să își informeze imediat superiorul și/sau ofițerul de conformitate.

Membrii personalului care suspectează acte de corupție sau alte acte infracționale sau nereguli grave trebuie să raporteze aceste suspiciuni. Punctele de contact în acest context sunt superiorii lor direcți, ofițerul de conformitate și ombudsmanul anticorupție care a fost desemnat de companie. Aceștia acceptă informații despre posibile cazuri de corupție. Pe baza obligației lor profesionale de păstrare a secretului în calitate de avocat, aceștia vor trata aceste informații ca fiind strict confidențiale. Aceștia vor transmite informațiile ofițerului de conformitate numai dacă informatorul este de acord în mod explicit cu această dezvăluire. Identitatea informatorului nu este dezvăluită, dacă acesta dorește să rămână anonim.

7. Apariția în public

În general, compania apreciază implicarea în organizații publice sau caritabile, cluburi sau funcții publice la nivel local sau supraregional, precum și activitățile de voluntariat, cu condiția ca un astfel de angajament sau activități de voluntariat să nu pună în pericol îndeplinirea obligațiilor care decurg din contractul de muncă și ca o astfel de implicare să fie compatibilă cu poziția membrului personalului în cadrul companiei. Membrii personalului trebuie să coordoneze asumarea unor astfel de angajamente cu superiorul lor ierarhic sau cu departamentul de resurse umane.

Declarațiile publice relevante pentru afaceri făcute de membrii personalului de conducere în interviuri, conferințe sau publicații trebuie să fie în concordanță cu interesele și obiectivele societății, în ceea ce privește momentul, contextul și conținutul acestora. Prin urmare, acestea trebuie să fie întotdeauna coordonate cu conducerea întreprinderii și, în cazul oricărui contact cu mass-media, și cu persoana responsabilă cu comunicarea corporativă.

8. Protejarea proprietății și a datelor corporative, obligații de confidențialitate

Toți membrii personalului CEWE sunt obligați să trateze proprietatea companiei în mod responsabil și să o protejeze împotriva pierderii, deteriorării sau utilizării abuzive. Acest lucru include obiectele puse la dispoziție pentru utilizare, cum ar fi calculatoare, dispozitive etc., precum și bunurile imateriale, cum ar fi datele relevante, secretele companiei, brevetele și mărcile.

Membrii personalului nu trebuie să folosească facilitățile sau obiectele companiei în scopuri private sau să le scoată din incinta companiei, fără aprobarea explicită a superiorului lor. Există instrucțiuni de lucru separate pentru utilizarea IT, care prevăd detalii referitoare la laptopuri, telefoane etc.

Membrii personalului trebuie să păstreze secretul absolut în ceea ce privește toate secretele companiei și secretele de afaceri pe toată durata angajării și după încetarea acesteia.

9. Reguli pentru persoanele din interior

Persoanele care au acces la informații privilegiate referitoare la Grupul CEWE nu trebuie să participe la nicio activitate de tranzacționare care implică acțiunile societății listate la bursele de valori. Termenul de informație privilegiată se referă la orice informație care nu a fost publicată și care poate avea un impact asupra deciziei unui investitor de a cumpăra, vinde sau păstra o acțiune (articolele 13 și 14 din Legea germană privind tranzacțiile cu valori mobiliare).

Grupul CEWE păstrează o listă de persoane inițiate care include toate persoanele care au acces la potențiale informații privilegiate.

Informațiile privilegiate nu trebuie să fie dezvăluite persoanelor din afara Grupului CEWE fără autorizație (de exemplu, jurnaliștilor, analiștilor financiari, clienților, consilierilor, membrilor de familie sau prietenilor). Trebuie să se asigure în permanență că orice informație privilegiată relevantă este păstrată sub cheie, astfel încât să nu poată fi accesată de persoane neautorizate.

10. Respectarea Codului de conduită

**10.1 Respectarea Codului de conduită și consecințele încălcărilor

Fiecare membru al personalului este responsabil de respectarea dispozițiilor prezentului Cod de conduită în activitatea sa zilnică.

Membrii personalului de rang superior sunt obligați în special să dea un exemplu și să fie modele de urmat, atunci când vine vorba de respectarea principiilor și de a acționa cu integritate și loialitate. Aceștia trebuie să se asigure, în special, că acest Cod de conduită este pus în aplicare și adus la viață în activitățile noastre de afaceri zilnice.

Oricine încalcă regulile acestui Cod de conduită trebuie să se aștepte la sancțiuni în conformitate cu legislația muncii, care pot merge până la încetarea relației de muncă, indiferent de persoana în cauză. În cazul în care încălcările cauzează prejudicii companiei, vor fi formulate cereri de despăgubire împotriva persoanei responsabile, în măsura în care legea permite acest lucru. În plus, compania va raporta orice infracțiune suspectată autorităților.

**10.2 Persoana de contact pentru întrebări referitoare la Codul de conduită

Membrii personalului care au întrebări sau incertitudini cu privire la comportamentul în conformitate cu Codul de conduită trebuie să se consulte cu superiorul lor direct sau cu membrul personalului responsabil pentru nivelul ierarhic imediat superior. În cazul în care acest lucru nu este posibil sau nu este dorit, membrii personalului pot contacta departamentul de resurse umane, ofițerul de conformitate și membrii comitetului de întreprindere. În plus, toți membrii personalului pot, de asemenea, să contacteze gratuit mediatorul nostru.

**Dispoziții finale

Orice dispoziții mai stricte prevăzute în contractul de muncă sau în orientările specifice pentru anumite persoane rămân valabile. Dispozițiile din contractele de muncă respective continuă să se aplice. Trebuie respectate reglementările relevante ale companiei.

Pe baza experienței, prezentul cod de conduită va fi dezvoltat în continuare și îmbunătățit în funcție de necesități. Prin urmare, acesta trebuie să fie reexaminat periodic și revizuit în timp util.

Aici puteți comunica informații confidențiale despre orice nereguli în tranzacțiile comerciale.

CEWE se angajează să respecte Codexul de guvernanță și principiile de conformitate rezultate. Timp de aproape o jumătate de secol, succesul companiei noastre s-a bazat pe furnizarea de produse și servicii inovatoare în condiții competitive și pe un tratament corect al clienților și partenerilor de afaceri. Practicile ilegale nu sunt compatibile cu valorile noastre de bază și cu principiile noastre de afaceri.

Acesta este motivul pentru care am elaborat Codul de conduită în contextul sistemului nostru de conformitate care are ca scop, de asemenea, prevenirea infracțiunilor economice. Respectarea acestor reguli are scopul de a proteja compania împotriva comportamentului necorespunzător care poate duce la daune și poate afecta reputația companiei.

În acest context, am desemnat un mediator extern, la care angajații, partenerii de afaceri și terții se pot adresa dacă doresc să transmită informații confidențiale despre corupție, fraudă, abuz de încredere sau alte nereguli grave.

Avocat

Dr. Rainer Buchert

Dr. Buchert & Partner Rechtsanwälte

Bleidenstraße 1

60311 Frankfurt am Main

Telefon: 069-710 33 33 0

Fax: 069-710 34 44 4

E-mail: dr-buchert@dr-buchert.de

Website: https://www.ombudsperson-frankfurt.de/en/

Vă rugăm să selectați limba tarii dvs. direct pe pagină, în meniul derulant din stânga sus.

Avocatul Dr. Buchert se va ocupa de preocupările dumneavoastră în mod confidențial. El este legat de obligația sa profesională de a păstra secretul în calitate de avocat și vă va proteja cu strictețe anonimatul. Consultarea lui nu va genera costuri pentru dumneavoastră.

Aflați mai multe despre responsabilitatea CEWE